Konkurs na Instagramie „bkr na wakacjach”

Chcesz wygrać butelkę na wodę bkr? Weź udział w naszym konkursie na Instagramie i wygraj butelkę Teeny o pojemności 250 ml!

Czy dbasz o to, by mieć wodę zawsze pod ręką? Dbaj o nawodnienie latem i lej wodę z butelki bkr... do szklanki albo prosto do ust! Wrzuć na Instagram zdjęcie miejsca, w których przydałaby Ci się butelka Teeny, oznacz #bkrnawakacjach i przekonaj nas w opisie, dlaczego butelka jest niezbędna w tych okolicznościach. Najlepsze odpowiedzi nagrodzimy butelkami Teeny marki bkr. Na odpowiedzi czekamy do 8.08. Powodzenia!

Zobacz też post konkursowy na Instagramie i sprawdź ofertę butelek bkr w naszym sklepie.

Regulamin konkursu na Instagramie „bkr na wakacjach”

1. Organizatorem Konkursu jest MICHAŁ WRZESIEŃ PROGRESSIVEBG z siedzibą w Łomiankach, przy ulicy Warszawskiej 31, 05-092, NIP: 7491866705, REGON: 160026099 (dalej „Organizator”).
2. Sponsorem Konkursu jest MICHAŁ WRZESIEŃ PROGRESSIVEBG z siedzibą w Łomiankach, przy ulicy Warszawskiej 31, 05-092, NIP: 7491866705, REGON: 160026099 (dalej: „Fundator”).
3. Organizator Konkursu powoła komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”). Komisja Konkursowa ocenia wykonanie zadań konkursowych przez uczestników Konkursu. Do zadań Komisji Konkursowej należy również stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu.
4. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem („Regulamin”).
5. Konkurs trwa od 25.07.2019 do 8.08.2019 do godziny 23:59.
6. Konkurs skierowany jest do osób mieszkających w Polsce. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy MICHAŁ WRZESIEŃ PROGRESSIVEBG zwanego Organizatorem Konkursu. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie jedynie za zgodą ich opiekuna prawnego na uczestnictwo w Konkursie. Warunkiem zakwalifikowania odpowiedzi do Konkursu jest posiadanie wszelkich praw autorskich do niej.
7. W razie wątpliwości co do autentyczności odpowiedzi, kont uczestników itd. Organizator Konkursu skontaktuje się z uczestnikami konkursu w celu wyjaśniania kwestii. W przypadku braku wiarygodnych wyjaśnień Organizator może wyeliminować uczestnika z gry.
8. Warunki i przebieg konkursu: warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest opublikowanie na swoim profilu na Instagramie zdjęcia miejsca, w które uczestnik chciałby zabrać ze sobą butelkę bkr oraz umieszczenie w opisie zdjęcia wyjaśnienia, dlaczego w tym miejscu przydałaby mu się butelka z wodą, a także oznaczenie zdjęcia #bkrnawakacjach. Komisja wybierze 3 najciekawsze prace.
9. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją warunków Regulaminu.
10. Nagrodą w konkursie jest butelka Teeny o pojemności 250 ml marki bkr w losowym kolorze. Za wygraną nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać wymiany wygranej nagrody na inną nagrodę.
11. Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej 12.08.2019 pod postem konkursowym na profilu Fabryki Form na Instagramie, gdzie podany zostaną nicki z instagramu zwycięzców. Z wygranymi osobami skontaktujemy się, wysyłając wiadomość na Instagramie.
12. Warunkiem odebrania nagrody jest odpowiedź na wiadomość wysłaną za pomocą aplikacji Instagram przez Fabryka Form w terminie do 10 dni od dnia oznaczenia zwycięzcy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak zarazem konieczne do wydania Nagrody.
13. Dodatkowo w przypadku, gdy zwycięzcą Konkursu jest osoba niepełnoletnia, Zwycięzca taki zobowiązany jest w ciągu 10 dni od dnia wygranej przesłać na adres: info@fabrykaform.pl skan oświadczenia obejmujący pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego zwycięzcy Konkursu będącego osobą niepełnoletnią na udział w Konkursie.
14. W przypadku gdy Zwycięzca Konkursu w terminie określonym powyżej nie poda wszystkich wskazanych danych lub poda adres niepełny lub nieprawidłowy, a w przypadku osób niepełnoletnich dodatkowo nie prześle skanu oświadczenia, o którym mowa w pkt.13 powyżej, zwycięzca Konkursu traci prawo do Nagrody i dana Nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi, którego praca była według Komisji kolejną najlepszą odpowiedzią.
15. Uczestnik ponosi odpowiedzialności za błędne lub niekompletne dane kontaktowe podane Organizatorowi lub zmianę tych danych przez Uczestnika w sposób uniemożliwiający wydanie mu nagrody. Zwrot przesyłki właściwie zaadresowanej (wedle podanych przez Uczestnika danych) skutkuje przepadkiem Nagrody, która przechodzi do dyspozycji Organizatora.
16. Nagrody zostaną wysłane Zwycięzcy Konkursu w terminie do 14 dni roboczych od dnia przekazania przez danego zwycięzcę Konkursu danych, o których mowa w pkt. 12 powyżej.
17. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny. Organizator oświadcza, iż dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora, jako administratora danych osobowych, w związku z realizacją Konkursu, będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu (w szczególności wyłaniania zwycięzców oraz przyznawania i wysyłania nagród), zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. NR. 101, poz.926. z późn. zm.).
18. Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią, bądź żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty.
19. Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).
20. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
21. Informacja o zmianach zostanie opublikowana w taki sposób, w jaki był ogłaszany Regulamin.
22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wpisanie przez uczestników Konkursu nieprawidłowych danych.
23. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmowy przyznania uczestnikowi nagrody w przypadku, gdy uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania nagrody, w przypadku niespełnienia postanowień Regulaminu, a także w przypadku powzięcia przez Organizatora informacji o działaniach uczestnika sprzecznych z postanowieniami Regulaminu.
45. Organizator zastrzega sobie prawo do nagłego odwołania/zamknięcia Konkursu.
25. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani bezpośrednio związany z serwisem społecznościowym Instagram ani jego właścicielami czy administratorami. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właścicieli czy administratorów serwisu społecznościowego Instagram. Uczestnik zwalnia Instagram z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione w związku z Konkursem.

Podziel się

30 dni na zwrot produktu
odbiór w sklepie stacjonarnym gratis
ponad 250 tys. zrealizowanych zamówień
ponad 17 000 recenzji
99% polecających klientów
darmowa dostawa od 300 zł
Korzystamy z plików cookie aby nasza strona działała niezawodnie i bezpiecznie oraz aby mierzyć jej skuteczność i zapewnić lepsze spersonalizowanie doświadczeń zakupowych i personalizację reklam. Polityka Prywatności