Konkurs „Stos prezentów od Fabryki Form” na Instagramie

Niedługo święta, a w Fabryce Form już czeka na Was stos prezentów! Jakich? Wybierzecie je sobie sami ;) W naszym świątecznym konkursie na Instagramie macie aż 4 okazje na zdobycie karty podarunkowej o wartości 400 zł do wykorzystania w naszym sklepie.

Przez cztery tygodnie, rozpoczynając od 21 listopada, w każdy czwartek na naszym profilu na portalu społecznościowym Instagram - @fabrykaform - będzie ukazywać się jeden post z pytaniem konkursowym. Na pytanie możecie odpowiadać do środy w tygodniu następującym po publikacji posta. Spośród komentarzy pod każdym postem wybierzemy najciekawszą odpowiedź, której autora nagrodzimy kartą prezentową do naszego sklepu o wartości 400 zł. Jest o co walczyć!

Na naszym profilu ukażą się 4 posty konkursowe – każdy z nich to dla kogoś szansa na wygranie nagrody! 

Pierwszy post konkursowy: 21.11.2019 – na odpowiedzi czekamy do 27.11.2019.

Drugi post konkursowy: 28.11.2019 - na odpowiedzi czekamy do 4.12.2019.

Trzeci post konkursowy: 5.12.2019 - na odpowiedzi czekamy do 11.12.2019.

Czwarty post konkursowy: 12.12.2019 – na odpowiedzi czekamy do 19.12.2019 – UWAGA: konkurs przedłużony do niedzieli 22.12.2019, godz. 23:59.

To Ci się przyda

Zadaniem konkursowym za każdym razem będzie odpowiedź na pytanie związane z naszą ofertą prezentową, z którą możesz zapoznać się tutaj: 100 prezentów. Wybraliśmy my. Podarujesz Ty.

Regulamin konkursu “Stos prezentów od Fabryki Form” na profilu Fabryki Form na Instagramie

1. Organizatorem Konkursu jest MICHAŁ WRZESIEŃ PROGRESSIVEBG z siedzibą w Łomiankach, przy ulicy Warszawskiej 31, 05-092, NIP: 7491866705, REGON: 160026099 (dalej „Organizator”).
2. Sponsorem Konkursu jest MICHAŁ WRZESIEŃ PROGRESSIVEBG z siedzibą w Łomiankach, przy ulicy Warszawskiej 31, 05-092, NIP: 7491866705, REGON: 160026099 (dalej: „Fundator”).
3. Organizator Konkursu powoła komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”). Komisja Konkursowa ocenia wykonanie zadań konkursowych przez uczestników Konkursu. Do zadań Komisji Konkursowej należy również stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu.
4. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem („Regulamin”) oraz jego akceptacją.
5. Konkurs trwa od dnia 21.11.2019 do 19.12.2019 do godziny 23:59 (etap I: 21.11-27.11, etap II: 28.11-4.12, etap III: 5.12-11.12, etap IV: 12.12-19.12).
6. Konkurs skierowany jest do osób mieszkających w Polsce. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Konkursu. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie jedynie za zgodą ich opiekuna prawnego na uczestnictwo w Konkursie. Warunkiem zakwalifikowania odpowiedzi do Konkursu jest posiadanie wszelkich praw autorskich do niej.
7. W razie wątpliwości co do autentyczności odpowiedzi, kont uczestników itd. Organizator Konkursu skontaktuje się z uczestnikami konkursu w celu wyjaśniania kwestii. W przypadku braku wiarygodnych wyjaśnień Organizator może wyeliminować uczestnika z udziału w konkursie.
8. Warunki i przebieg konkursu: warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest opublikowanie pod postem konkursowym komentarza z odpowiedzią na pytanie konkursowe. W czasie trwania konkursu na profilu Fabryki Form (@fabrykaform) na platformie Instagram ukażą się 4 posty konkursowe w dniach 21.11, 28.11, 5.12 i 12.12. Odpowiedzi pod każdym postem można udzielać przez tydzień od daty opublikowania postu, tzn. do środy w kolejnym tygodniu do godziny 23:59 (odpowiednio do dnia: 27.11.2019, 4.12.2019, 11.12.2019, 19.12.2019). Komisja konkursowa spośród komentarzy pod każdym postem wybierze zwycięski komentarz, który uzna za najciekawszy, zaskakujący i oryginalny.
9. Nagrodami w konkursie są 4 karty prezentowe do sklepu Fabryka Form o wartości 400 zł każda (po jednej nagrodzie do każdego postu konkursowego). Za wygraną nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać wymiany wygranej nagrody na inną nagrodę.
10. Wyniki zostaną ogłoszone dzień po zakończeniu zbierania odpowiedzi pod postem konkursowym na profilu Fabryki Form na Instagramie, gdzie podane zostaną nicki z instagrama zwycięzców. Konkurs pod pierwszym postem konkursowym zostanie rozstrzygnięty 28.11.2019, kolejne odpowiednio: 5.12.2019, 12.12.2019 oraz 20.2019. Ze zwycięzcami skontaktujemy się, wysyłając wiadomość na Instagramie.
11. Warunkiem odebrania nagrody jest odpowiedź na wiadomość wysłaną za pomocą aplikacji Instagram przez Fabryka Form lub odpowiedź na wiadomość mailową w terminie do 10 dni od dnia oznaczenia zwycięzcy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak konieczne do wydania Nagrody.
12. Dodatkowo w przypadku, gdy zwycięzcą Konkursu jest osoba niepełnoletnia, Zwycięzca taki zobowiązany jest w ciągu 10 dni od dnia wygranej przesłać na adres: info@fabrykaform.pl skan oświadczenia obejmujący pisemną zgodę opiekuna prawnego zwycięzcy Konkursu na udział w Konkursie.
13. W przypadku gdy Zwycięzca Konkursu w terminie określonym powyżej nie poda wszystkich wskazanych danych lub poda adres niepełny lub nieprawidłowy, a w przypadku osób niepełnoletnich dodatkowo nie prześle skanu oświadczenia, o którym mowa w pkt.12 powyżej, zwycięzca Konkursu traci prawo do Nagrody i dana Nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi, którego praca była według Komisji kolejną najlepszą odpowiedzią.
14. Uczestnik ponosi odpowiedzialności za błędne lub niekompletne dane kontaktowe podane Organizatorowi lub zmianę tych danych przez Uczestnika w sposób uniemożliwiający wydanie mu nagrody. Zwrot przesyłki właściwie zaadresowanej (wedle podanych przez Uczestnika danych) skutkuje przepadkiem Nagrody, która przechodzi do dyspozycji Organizatora.
15. Nagrody zostaną wysłane Zwycięzcy Konkursu w terminie do 14 dni roboczych od dnia przekazania przez danego zwycięzcę Konkursu danych, o których mowa w pkt. 11 powyżej.
16. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny. Organizator oświadcza, iż dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora, jako administratora danych osobowych, w związku z realizacją Konkursu, będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu (w szczególności wyłaniania zwycięzców oraz przyznawania i wysyłania nagród), zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. NR. 101, poz.926. z późn. zm.).
17. Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią, bądź żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty.
18. Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).
19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
20. Informacja o zmianach zostanie opublikowana w taki sposób, w jaki był ogłaszany Regulamin.
21. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmowy przyznania uczestnikowi nagrody w przypadku, gdy uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania nagrody, w przypadku niespełnienia postanowień Regulaminu, a także w przypadku powzięcia przez Organizatora informacji o działaniach uczestnika sprzecznych z postanowieniami Regulaminu.
22. Organizator zastrzega sobie prawo do nagłego odwołania/zamknięcia Konkursu.
23. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani bezpośrednio związany z serwisem społecznościowym Instagram ani jego właścicielami czy administratorami. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właścicieli czy administratorów serwisu społecznościowego Instagram. Uczestnik zwalnia Instagram z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione w związku z Konkursem.

 

Podziel się

30 dni na zwrot produktu
odbiór w sklepie stacjonarnym gratis
ponad 250 tys. zrealizowanych zamówień
ponad 17 000 recenzji
99% polecających klientów
darmowa dostawa od 300 zł
Ta strona używa plików cookies i podobnych technologii, m.in. w celu zaprezentowania treści najbardziej odpowiadających zainteresowaniom użytkowników, a także w celach statystycznych i reklamowych. Więcej informacji w Polityce Prywatności